Accademia Internazionale Contea di Modica
Premio Regionale "Trofeo delle 9 Province" - I Edizione
Poesia "Davanti la porta" - 3° Premio

 

bothome.jpg (4069 byte)

 

 


 

Davanti la porta

Assittàtu davanti la porta, vidu
tanti cosi ca nun vulissi vìdiri.
Genti ‘mpurtanti c’addimànnanu,
cu pari poviru ‘nveci è riccu.
Vidu lu munnu malatu,
troppu malu cumminatu. 

Vidu ‘na matri chiànciri
lu propriu figliu,
stinnicchiatu ‘nterra,
tuttu ‘nsanguliatu,
mortu ammazzatu
di la mafia scannatu. 

Vidu genti senza casa, senza un lettu,
cu avi villi e dòrminu sutta un tettu.
Cu s’affùca pi travagliu, e cu lu rifiuta.
Cu è malatu e nun si po curari.
Genti chi spara pi un pezzu di pani
e cu lu jetta o lu duna a li cani. 

Viddàni ca zzàppanu la terra
pi ricavàri quarchi cosa,
a cunti fatti cci vannu di sutta.
Puliticanti ca dùnanu apparti
e sutta manu ricèvinu mazzètti,
pi chissi cci vulissiru li manètti

Genti ca s’àrricchìscinu cu la droga,
senza capìri lu mali chi fannu a ‘stu munnu, a ‘sti ‘nnuccenti ca crìscinu,
a iddi stessi, a li nipùti, a li so figli.
Tra iddi stessi vennu ‘ngannati,
arristati, carzarati, cunnannati. 

Ma chi munnu è chistu?
Scanciu di vùlirini beni
n’ammazzàmu l’unu cu latru?
Pirchì quarcunu cci cumanna?
Si nni purtaru a tutti addimannari,
uncèmuni natri e jemu a cumannari. 

Vidu passari un picciuttuni
cu li sànnuli ‘nta li pedi,
tuttu cummigliatu finu ’ntesta.
Fermu la sò cursa pi dìricci:
a ccu cerchi? Unni vo jiri?
Chi vo sapiri?. 

Taliannulu bonu ‘nta la facci
ca a malappena si vidìa,
cu dda varbuzza durata,
orbu di l’occhi! Mi parsi
avìri ‘nnavanti lu Signuri
piatusu e chinu di duluri. 

Cci dissi:
unni ‘sta jennu cu tanta primura?
Mi rispunnì cu tecchia di sciatu:
«Mi mannà me Patri
pi sarvari ‘stu munnu,
ma ‘un c’è versu e giru ‘ntunnu.» 

‘Mmenti me pinsavu! Poviru Figliu,
nun ci arrinisciscti add’èpuca!
Fusti frustatu, fraggillàtu,
t’ammazzaru, muristi ‘ncruci
senza un lamentu pi li dulura
pi sarvari natri piccatura. 

Mi nni trasivu dintra,
quasi m’avìa appinnicatu. 
‘Nginucchiuni prigavu
lu Santu Patri cu la spiranza
pi ‘stu munnu èssiri natru,
d’amàrinni l’unu cu l’atru. 

Ascùtami … Diu!
Anchi si nun ci sugnu iu. 

2012 Giuseppe Cardella