Premio Nazionale di Poesia "Cittŕ di Partanna"
XVI Edizione
Poesia - "Mezzu chilu di poesii"- Menzione di Merito
 

bothome.jpg (4069 byte)

 

Mezzu chilu di poesii  

Vinnu poesii;  
l’haiu d’ŕrrědiri, di chiŕnciri, 
d’amuri, d’ňdiu, di sdegnu, d’affettu,
li scrivu cu lu cori, cu tantu rispettu. 

Accattativilli ‘na mezza chilata,
l’haiu pi comu vatri li vuliti,
haiu puru chidda mutivata,
pi cantalla a la rifriscata. 

Li poesii, si spizzůlěanu
comu lu panuzzu friscu,
cu lu sciavuru di la farinedda,
cci duni li primi muzzicunčdda. 

Tutti nun vennu li stessi,
cu su abbrusciateddi, cu crudi,
cu mali cotti, cu beddi durati,
cu d’oru culatu, diciottu carati. 

 

La poesia č comu ‘na rosa,
sfňgliala di li petali e leggila,  
cc’č tantu di sapiri,
tantu di capiri. 

Tu ca sě allittratu,
accŕttati mezzu chilu di poesii,
pňrtali di casa ‘ncasa , a li to parenti,
spŕrtili a li to figli, falli cuntenti. 

Důnali a li to amici, a li to nipůti,
a la genti disidirusa di lčggiri, di sapěri;
nun vogliu sordi, nne dopu, nne ora,
mi basta ‘na penna, pi scrěviri ancňra.
 

2012 Giuseppe Cardella