Accademia Internazionale Contea di Modica
Premio di Lettere Scienze e Arti - 6° Trittico Accademico - 2011
Poesia "Lu piccatu" - 2° Premio

 

bothome.jpg (4069 byte)

 

 

 
 

 

Lu piccatu

Quanta genti si cridi ‘nnuccenti
fannu la carità a li puvureddi
pò, fannu mali a tanta genti
e ammazzanu omini comu aceddi. 

Genti ricca, ‘struita, ‘ntilliggenti
pensa sulu pi idda, pi beni stari
lassanu mòriri la povira genti
po, vannu ‘nchiesa a prigari. 

Comu si và davanti a Diu
a pigliari lu Sacramentu ?
Semu tutti piccatura, lu primu iu
‘nginocchiu di li piccati mi pentu. 

« Cu di vatri nun ‘nn’avi piccatu,
tira la prima petra contru d’idda ».
Nuddu tirà la prima
petra contru d’idda. 

Lu Signuri nun la giudicà
ci dissi “nun piccari”
e la mannà,
pi la giusta via caminari. 

A lu Signuri lu prigamu
a tempu di bisognu,
‘nveci uncemu li manu
e ‘mploramulu ogni iornu. 

Iddu ‘nn’ascuta, nnì vidi
e nnì senti
avemucci fidi,
prigamu, genti.

 Pirdunanni, Signuri, di ‘stu piccatu.
Oi, dumani e ‘ni li seculi, sii ludatu. 

2010 Giuseppe Cardella