A.L.I.A.S. Accademia Letteraria Italo-Australiana - 2013
Poesia "Lu paccu di l'America" - Premio Menzione d'Onore

 

bothome.jpg (4069 byte)

 


Lu paccu di l’America 

Senza la famiglia,
senza nuddu di natri,
sulu e persu era mè patri.
Addabbànna lu mari granni,
partì pi ghiri a travagliari,
a fari sacrifici pi natri sfamari. 

Nun putiva parlari cu nuddu,
‘un c’era unu chi lu capiva,
suliddu a curcàrisi si nni iva.
Stava, pi scuttàrisi lu panuzzu,
luntanu di lu so paisi,
unni cc’era tanta crisi. 

La mancanza di me patri
a ura di manciari si sintiva.
lu duluri di me matri si vidiva.
La vucca nun ci arridìva cchiù,
avìa sempri l’occhi lacrimùsi,
lu cori e li vrazza tiniva chiusi. 

Cci mancava me patri,
cci mancava lu sonnu,
cci mancava lu munnu.
Si didicava a la casa e a natri,
a la matina ‘n’addivigliàva
e sùbbitu a la scola ‘ni mannava. 

Dda vòta ca vitti arrìdiri a me matri,
fu quannu arrivà lu paccu di l’America,
pi tutti natri fù festa, parsi duminica.
Dopu tanta carta, grapèmu lu paccu.
‘Ncapu di tutti, cc’era un vistiteddu
cu ‘na carta scritta:  “Pi Pippineddu”. 

 

 

 

 

Sùbbitu mi lu pruvavu,
mi stava a pinnèllu,
a me matri cci diciva: “Talè che bellu”.
Pi me matri cc’eranu tanti vistìni,
pi me frati, pantaluna e giubbotti,
po, cinti, scarpi, cullani e cappotti. 

Ancòra cc‘èranu: cciunchi, caramelli,
rigali pi me zzia e puru pi me zziu.
Cc’era ogni gràzzia, lu bbeni di Diu.
All’urtimu di tutti cc’era ‘na littra
chiusa cu ‘na spilla d’oru di lussu,
e un grossu cori di curallu russu. 

Supra cc’era scrittu: “Pi me muglieri”.
Me matri, la vasà e la strincì a lu pettu,
segnu di gioia, d’amuri, d’affettu.
Arridennu, chiancennu e abbrazzànnuni dissi: viditi lu papà quantu cosi mannà?
Ora itivinni fora a jiucari, iu restu ccà. 

Comu rientramu, truvamu a me matri
assittata ‘nta la sèggia chi chianciva,
la littra aperta stritta a lu cori tiniva.
Anchi ca èramu nichi, capemu ca pi
me matri, la littra, fu lu megliu rigalu,
s’assciucàva li lacrimi, cci parìa malu. 

2012 Giuseppe Cardella