Premio Nazionale di Poesia "G. Meli" XII Edizione - Palermo - 2009
Poesia "Arricoglimi" - 4 Premio

 

bothome.jpg (4069 byte)

 


 

Arricoglimi

Vulissi ca dumani
nunnagghiurnassi.
Stritti  tinissi li mani,
a tia Signuri prigassi.

La vita va continuari
iu sulu mi nn vogliu iri,
A mia lu Signuri va pigliari,
tutti vatri vaviti a ristari. 

Ora, mi nn vogliu iri,
troppi cosi torti cc su.
Pi favuri fammi muriri,
propriu nun n pozzu cchi.

P aviri tecchia damuri
unu veru savammazzari ?
Li peni sunnu troppu duri,
li gioi mancu p parlari.

Mi stancavu.
Signuri, fallu p favuri.
Arricoglimi !
Arricoglimi !

Dintra di mia sugnu mortu,
sciatu sulu p campari.
Mi bisogna lu t cunfortu,
dopu vogliu ringrazziari.

 

 

Sentu parlari d AMURI !
Boh ! Ma chi veni a dri ?
St parola un disanuri
pi c nun la sapi capri.

Pi mia, lamuri
grpisi lu cori
e dallu a lu Signuri
iddu sulu p capiri.

Eternu Patri,
allestiti.
Arricoglimi !
Arricoglimi !

Arricoglimi, o Cristu,
chiddu chi vitti mabbast !
Fallu e fallu lestu,
orba di locchi mi stuff !

Lamuri p li matri
ca ni ficiru nasciri.
Latra parola  AMURI,
Chi ? Chi veni a diri ?

                         2007 Giuseppe Cardella